ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló (fogyasztó) a www.trabantwartburgalkatresz.eu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

   Üzemeltetői adatok:

 • Cégnév: Csapi-2000 Bt
 • Székhely: 1173.Budapest Géczi József u. 17.
 • Adószám: 28420882-2-42
 • Cégjegyzék szám: Cg. 01-06-310376 
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: csapibt@gmail.com
 • Telefonos elérhetőség: +36 1 350.7447 
 • Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-78684/2014
 • Számlaszám: 11717009-20126467
 • Nyilvántartásba vevő hatóság:
 • A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: www.tar.hu

  A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető

  Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

  Trabant-Wartburg-Barkas alkatrészek személyes vásárlás mellett utánvételes postai értékesítése.

  Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

  Rendelési információk

  A megjelenített termékek a személyes vásárlás mellett a Webáruházon keresztül, online is meg rendelhetőek, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel.

  A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

  Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

  Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

  A rendelés menete

  A "Vásárlási feltételek" menűpontban részletesen olvasható. 

  A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

  A "Szállítási feltételek" menűpontban olvasható. 

  Házhoz szállítási információk

  A webáruházunk által kapott megrendeléseket kizárólag a(z) Posta MPL futárszolgálat futárai kézbesítik. Email értesítéssel.

  Szállítási címként célszerű olyan címet megadni, ahol a napszakban a futárt folyamatosan fogadni tudják, és biztosítani tudják a küldemény utánvétel díjának a futár részére való teljesítését.

  Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak.

  Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani. 

  Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén az üzemeltető adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

  Postai szállítással kapcsolatos információk

  A postai küldemény elveszését, részleges elveszését, megsérülését, vagy megsemmisülését a kézbesítéskor, a kézbesítési okiraton azonnal jeleznie kell.

  Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában, a küldeményre vonatkozó egyéb okirattal a posta felé jogvesztő határidőn belül – vagyis a kézbesítési naptól számított 3 napon belül – a kárt azonnal jelez

  Elállás joga

  A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.

  Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is.

  Ez alól kivétel, ha a fogyasztó olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő.

  A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg.

  A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

  Üzemeltető követelheti a fogyasztótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

  Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a fogyasztót terhelik.

  A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.

  Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

   Jótállás

   Az üzemeltető által forgalmazott termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás szabályait tartalmazó 151/2003. Korm. rendelet szerint 1 éves jótállási idő áll a fogyasztó rendelkezésére a termék átadásának napjától.

   Jótállás esetében a fogyasztó a jótállási időn belül a meghibásodott termék díjmentes javítása, vagy cseréje illeti meg.

   A garanciális javítások a gyártási hibából eredő meghibásodásokra terjednek ki.

   Termék meghibásodása esetén a számla kibocsátó címén és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. 

   A meghibásodott terméket közvetlenül webáruházunkba kell visszaküldeni címre. A vissza juttatás költsége a vásárlót terheli.

   Portósan küldött csomagokat nem vesz át átvevőpontunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! 

   Az üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy cserét 15 napon belül elvégezze.

   A jótállás körében végzett tevékenység költségei az üzemeltetőt terhelik.

   Egyebekben a jótállásra a Ptk.6.171-173.§-ban foglaltak az irányadóak.

   Szavatosság

   A szolgáltatott termék hibája esetén az üzemeltetővel szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-

   167 :§ i szerint.

   Panaszok intézése

   Az üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni,az üzemeltető adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. 

   Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon.

   Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. 

   Az üzemeltetővel kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők.

   Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

   Egyéb rendelkezések

   A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

benyalogo
benyalogo