Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban:GDPR a 2011.évi CXII. törvénnyel öszhangban került megállapításra.
Adatvédelmi tisztségviselő:  Csapi-2000 Bt 1172.Cinkotai út 51. +36 1 350.7447
 
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH 78684/2014
Csapi-2000 Bt. számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelme.
Elkötelezi magát a felhasználók és vevők személyes adatait a vonatkozó mindenkori hatályos  jogszabályi előírásokat megtartva kezeli, ezáltal hozzájárulva a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.
 
A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat a Magyar Posta MPL futárszolgálatán kívűl senkinek nem adja át.
Kizárólag olyan adatokat kér a Csapi-2000 Bt. a megrendelés során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.
 
A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Csapi-2000 Bt. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.
Személyes adatait csak az ügyfélkapcsolat befejezéséig tároljuk, kivétetelt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni, például a szigorú számadási bizonylatokat.
A kötelező adatkezelést a GDPR 6.cikk (1) bek.c. pontja, valamint az Info tv.5.paragrafus (1) bek.b) pontja rendezi.
 
 
Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:
-1992.évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyílvánosságáról.
-1998.évi VI.törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozás során.
-2001.évi CVIII.törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 
 
 
benyalogo
benyalogo