Wartburg

Vízcső 10mmx4mm 1fm

Vízcső 10mmx4mm 1fm

Cikkszám: 002228

Vízcső 280mm x 29mm x 20mm
Vízcső alsó (Wb1.3)

Vízcső alsó (Wb1.3)

Cikkszám: 001280

Vízcső felső (Wb1.3)

Vízcső felső (Wb1.3)

Cikkszám: 000343

Vízcső felső régi tipus (Wb353)
Vízcső radiátorhoz I. (Wb1.3)
Vízcső radiátorhoz II. (Wb1.3)
Vízcső termosztátház (Wb1.3)
Vízleeresztő csap DDR (Wb353)
Vízpumpa /SBR/ (Tr1.1-Wb1.3)